Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


AQUA EPS 100 - 036
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną przy normalnym obciążeniu
Do ociepleń fundamentów budynków
Izolacja cieplna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna stropodachów pełnych
Płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
Do rdzeni płyt warstwowych z okładzinami metalowymi
Izolacja cieplna tarasów i balkonów
Izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej
Izolacja cieplna stropów nad przejazdami
Izolacja termiczna w miejscach zawilgoconych i narażonych na okresowe działanie wody
Izolacja termiczna w pomieszczeniach o dużej wilgotności

Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-10/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-20/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-30/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-40/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-50/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-60/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-70/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-80/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-90/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-100/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-110/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-120/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-130/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-140/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-150/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-160/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-170/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-180/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-190/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-200/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-210/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-220/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-230/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-240/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-250/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-260/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-270/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-280/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-290/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9-300/12/2016FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.