Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna hal garażowych
Izolacja cieplna podjazdów samochodowych
Izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążona
Izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym, silnie obciążona
Izolacja cieplna na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
Izolacja cieplna stropodachów i dachów z możliwością parkowania
Izolacja cieplna posadzek przemysłowych
Izolacja cieplna tarasów i balkonów
Izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej

Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-10/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-20/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-30/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-40/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-50/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-60/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-70/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-80/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-90/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-100/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-110/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-120/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-130/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-140/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-150/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-160/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-170/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-180/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-190/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-200/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-210/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-220/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-230/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-240/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-250/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-260/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-270/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-280/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-290/03/2019
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-300/03/2019FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.