Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS 70 - 031 FASADA GRAFIT
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Zewnętrzna izolacja cieplna wykonana metodą "lekko-mokrą" (BSO)
Zewnętrzna izolacja cieplna wykonana metodą "lekko-suchą"
Izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
Wypełnienie dylatacji
Izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
Izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
Ocieplenie wieńców, nadproży, i innych mostów termicznych
Izolacja cieplna loży balkonowych
Izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych

Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-10/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-20/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-30/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-40/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-50/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-60/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-70/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-80/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-90/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-100/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-110/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-120/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-130/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-140/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-150/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-160/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-170/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-180/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-190/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-200/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-210/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-220/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-230/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-240/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-250/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-260/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-270/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-280/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-290/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 7-300/12/2016FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.