Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS 80 - 030 DACH/PODŁOGA GRAFIT
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian i cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia zwanych (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą "lekką-mokrą"
Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach
Izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna podłóg pod podkładem z płyt prefanrykowanych i posadzkowych przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna stropodachów pełnych
Płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
Izolacja cieplna tarasów i balkonów
Izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej
Izolacja stropów nad przejazdami

Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-10/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-20/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-30/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-40/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-50/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-60/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-70/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-80/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-90/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-100/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-110/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-120/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-130/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-140/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-150/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-160/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-170/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-180/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-190/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-200/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-210/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-220/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-230/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-240/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-250/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-260/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-270/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-280/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-290/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-300/12/2016FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.