Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS S 033 FASADA GRAFIT
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Zewnętrzna izolacja cieplna wykonana metodą "lekko-mokrą" (BSO)
Zewnętrzna izolacja cieplna wykonana metodą "lekko-suchą"
Izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
Wypełnienie dylatacji
Izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
Izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
Ocieplenie wieńców, nadproży, i innych mostów termicznych
Izolacja cieplna loży balkonowych
Izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych

Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-10/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-20/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-30/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-40/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-50/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-60/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-70/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-80/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-90/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-100/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-110/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-120/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-130/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-140/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-150/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-160/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-170/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-180/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-190/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-200/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-210/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-220/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-230/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-240/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-250/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-260/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-270/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-280/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-290/04/2018
Deklaracja właściwości użytkowych nr 11-300/04/2018FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.