Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS S 040 FASADA
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia zwanych (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą "lekką-mokrą"
Izolacja cieplna ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwaną metodą "lekką-suchą"
Izolacja cieplna ścian szkieletowych z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk
Izolacja cieplna wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk
Izolacja cieplna nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach
Izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
Izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych
Izolacja cieplna w dachach stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
Izolacja cieplna stropów żelbetowych od spodu
Izolacja cieplna podłóg między legarami
Izolacja cieplna między krokwiami
Izolacja cieplna szczelin dylatacyjncyh w konstrukcjach
Izolacja cieplna szczelin zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych
Izolacja cieplna lekkich stropów z okładziną
Izolacja cieplna wewnętrznych ścian działowych
Izolacja cieplna ościeży okiennych

Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-10/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-20/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-30/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-40/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-50/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-60/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-70/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-80/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-90/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-100/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-110/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-120/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-130/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-140/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-150/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-160/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-170/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-180/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-190/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-200/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-210/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-220/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-230/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-240/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-250/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-260/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-270/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-280/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-290/12/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr 2-300/12/2016FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.