Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną przy normalnym obciążeniu
Do ociepleń fundamentów budynków
Izolacja cieplna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna stropodachów pełnych
Płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
Do rdzeni płyt warstwowych z okładzinami metalowymi
Izolacja cieplna tarasów i balkonów
Izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej
Izolacja cieplna stropów nad przejazdami

Deklaracje aktualne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-10/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-20/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-30/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-40/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-50/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-60/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-70/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-80/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-90/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-100/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-110/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-120/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-130/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-140/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-150/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-160/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-170/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-180/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-190/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-200/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-210/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-220/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-230/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-240/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-250/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-260/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-270/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-280/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-290/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-300/10/2023

Deklaracje archiwalne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 6-10-300/01/2023FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.