Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS 70 - 038 FASADA
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia zwanych (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą "lekką-mokrą"
Izolacja cieplna ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą"
Izolacja cieplna ścian szkieletowych z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk
Izolacja cieplna wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk
Izolacja cieplna nadprozy i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach
Izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
Izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych
Izolacja cieplna w dachach stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
Izolacja cieplna stropów żelbetowych od spodu
Izolacja cieplna podłóg między tegarami
Izolacja cieplna między krokwiami
Izolacja cieplna szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach
Izolacja cieplna zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych
Izolacja cieplna lekkich stropów z okładziną
Izolacja cieplna wewnętrznych ścian działowych
Izolacja cieplna ościeży okiennych

Deklaracje aktualne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-10/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-20/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-30/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-40/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-50/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-60/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-70/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-80/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-90/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-100/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-110/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-120/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-130/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-140/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-150/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-160/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-170/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-180/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-190/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-200/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-210/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-220/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-230/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-240/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-250/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-260/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-270/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-280/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-290/01/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-300/01/2023

Deklaracje archiwalne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 10-10-300/12/2016FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.