Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS 80 - 030 DACH/PODŁOGA GRAFIT
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian i cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia zwanych (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą "lekką-mokrą"
Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach
Izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna podłóg pod podkładem z płyt prefanrykowanych i posadzkowych przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna stropodachów pełnych
Płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
Izolacja cieplna tarasów i balkonów
Izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej
Izolacja stropów nad przejazdami

Deklaracje aktualne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-10/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-20/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-30/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-40/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-50/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-60/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-70/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-80/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-90/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-100/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-110/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-120/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-130/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-140/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-150/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-160/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-170/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-180/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-190/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-200/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-210/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-220/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-230/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-240/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-250/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-260/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-270/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-280/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-290/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-300/10/2023

Deklaracje archiwalne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 8-10-300/01/2023FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.