Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian i cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia zwanych (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą „lekką-mokrą”
Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach
Izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym przy normalnym obciążeniu
Izolacja cieplna stropodachów pełnych
Płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
Izolacja cieplna tarasów i balkonów
Izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej
Izolacja stropów nad przejazdami
Izolacja cieplna ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
Izolacja cieplna ścian szkieletowych z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk
Izolacja cieplna wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk
Izolacja cieplna nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach
Izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
Izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych
Izolacja cieplna w dachach stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
Izolacja cieplna stropów żelbetowych od spodu
Izolacja cieplna podłóg między legarami
Izolacja cieplna między krokwiami
Izolacja cieplna szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach
Izolacja cieplna zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych
Izolacja cieplna lekkich stropów z okładziną
Izolacja cieplna wewnętrznych ścian działowych
Izolacja cieplna ościeży okiennych

Deklaracje aktualne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-10/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-20/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-30/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-40/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-50/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-60/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-70/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-80/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-90/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-100/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-110/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-120/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-130/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-140/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-150/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-160/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-170/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-180/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-190/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-200/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-210/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-220/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-230/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-240/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-250/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-260/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-270/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-280/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-290/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-300/10/2023

Deklaracje archiwalne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 5-10-300/01/2023FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.