Instrukcja obsługi:
Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Montaż płyt EPS należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.
W trakcie transportu, składowania i montażu, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
Płyty styropianowe EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki i ich oparami.

Informacja o bezpieczeństwie
Płyty styropianowe EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH. Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej. Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

 NASZE PRODUKTY:


EPS S 042 FASADA
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia zwanych (ETICS), zwanych także bezzspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą„lekką-mokrą"
Izolacja cieplna ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwaną metodą „iekką-suchą"
Izolacja cieplna ścian szkieletowych z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk
Izolacja cieplna wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk
Izolacja cieplna nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętfznych zespolonych systemach
Izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
Izolacja cieplna w dachach stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
Izolacja cieplna stropów żelbetowych od spodu
Izolacja cieplna podłóg między legarami
Izolacja cieplna między krokwiami
Izolacja cieplna szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach
Izolacja cieplna zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych
Izolacja cieplna lekkich stropów z okładziną
Izolacja ctepina wewnętrznych ścian działowych
Izolacja cieplna ościeży okiennych

Deklaracje aktualne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-10/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-20/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-30/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-40/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-50/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-60/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-70/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-80/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-90/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-100/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-110/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-120/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-130/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-140/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-150/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-160/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-170/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-180/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-190/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-200/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-210/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-220/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-230/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-240/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-250/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-260/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-270/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-280/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-290/10/2023
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-300/10/2023

Deklaracje archiwalne:
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1-10-300/01/2023FWS   Fabryka Wyrobów Styropianowych   Sp. z o.o.